Contact

Contactgegevens

Zevenhuizen 10a
5595 XE LEENDE
0648275160
De praktijk is voor iedereen toegankelijk ook voor minder validen met parkeerplaats voor de deur. Er is geen wachtruimte aanwezig; Praktijk Anculare reserveert genoeg tijd tussen de behandelingen voor reinigen ruimte en uw privacy.

KvK : 17250252
BTW : Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke ander

Stuur ons een bericht